De kosten en belastingen aan de aankoop van uw goed in Spanje zijn in het algemeen van 10% van de prijs van het goed. Het zijn de volgende:

 • Transfert belasting: deze belasting (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales/ITP) is een variabel percentage volgens de regio's en betreft alleen de verkoop van een goed. Deze belasting bedraagt 7% in de regio van Valencia.
 • BTW: een belasting op de toegevoegde waarde (Impuesto sobre el Valor Añadido/IVA) van 10% is schuldig alleen op de nieuwe goederen.
 • Een belasting op de juridische documenten (Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados/AJD) ter hoogte van 1% alleen op de nieuwe goederen (AJD) se observa también a nivel de 1% sólo para nuevas propiedades.
 • Het Impuesto Municipal: plus valía is een belasting die de meerwaarde van het terrein betreft tussen het ogenblik van aankoop door de vroegere eigenaar en de datum van verkoop.
 • De waarde van het gebouw beïnvloedt deze belasting niet. Het bedrag hangt af van criteria zoals het aantal inwoners van de gemeente en het aantal jaren dat de verkoper eigenaar was. Verzekert u nochtans dat deze belasting door de verkoper wordt betaald! Juridische kosten: zij liggen in het algemeen tussen 1 en 1,5% van de aankoopprijs. Zij moeten voorafgaandelijk worden goedgekeurd en zijn allen betaalbaar na de ontvangst van de escritura pública finale en registratie van de authentieke acte. Zij begrijpen de kosten van de notaris (notario) en de inschrijvingskosten (ongeveer 500€)

Al deze kosten zijn onderworpen aan het neerleggen van een waarborg bij de notaris die de totaliteit van de kosten bedraagt? Het eventuele overschot wordt u natuurlijk terugbetaald.

 • Jaarlijkse kosten :
  • Onroerend goed belasting (Impuesto sobre Bienes Inmeubles/IBI) volgens de regio tussen 0,4% en 1,30% van de waarde van het goed.
  • De gemeentebelasting (Las Tasas) : belasting op het huisvuil, afvalwater enz.Het gaat over enkele honderden Euro per jaar.
  • De inkomstenbelasting (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas/IRPF) hangt af of u resident bent (meer dan 183 dagen in Spanje) of niet.
  • Als buitenlander zonder verblijfskaart moet u de belasting op het patrimonium betalen (Impuesto extraordinario sobre el Patrimonio/IP). De barema's beginnen vanaf 0,2%.
  • De kosten: u hoeft rekening te houden met kosten als water en elektriciteit.

Opmerking : zich laten bijstaan door een advocaat is niet verplichtend maar wel aanbevolen