1. Ondertekening van een privécontract tussen de 2 partijen

De ondertekening hangt af van het type van het goed.
   - Nieuwe constructie: de ondertekenaar is de bouwer
   - Herverkoop ondertekenaar is de vroegere eigenaar

2. Bekomen van een NIE nummer

Het NIE nummer (Número de Identificación de Extranjero/ Identificatienummer voor Buitenlanders)is een fiscaal nummer voor de authentieke akte aankoop/verkoop
De NIE is heel gemakkelijk te bekomen. U hoeft u persoonlijk in het politiecommissariaat te begeven met uw identiteitskaart. In het algemeen ontvangt u onmiddellijk uw NIE.

3. Opening van een bankrekening in Spanje

Alvorens de authentieke akte te tekenen moet u een bankrekening in Spanje openen. Deze zal nuttig en noodzakelijk zijn voor uw transacties en betalingen tijdens het aanwerven van het goed.

4.Ondertekening van de authentieke akte voor de notaris

Indien u niet aanwezig kunt zijn mag u wettelijke procuratie geven aan uw advocaat, of wettelijke vertegenwoordiger bij middel van een notariële akte. Hij kan dan de transacties nagaan en de aankoop in uw naam uitvoeren.

5.Inschrijving van het goed bij het kadaster

Na de ondertekening zal de advocaat het goed aan het kadaster voorleggen en de authentieke akte registreren (escritura). Dit is het belangrijkste gedeelte van de transactie.

Opmerking: het is sterk aanbevolen zich door een advocaat te laten bijstaan tijdens de aankoop van een woning in Spanje.